JAKINSAREA PRESTAKUNTZA-PLATAFORMA ERABILTZEKO BALDINTZAK.

XEDEA

Ondoko klausulen xedea JAKINSAREA (© Osakidetza - Euskal Osasun Zerbitzua, Gasteiz, 2017) prestakuntza-plataforma erabiltzeko baldintzak ezartzea da.

Plataforma honek Osakidetza - Euskal Osasun Zerbitzua (aurrerantzean, Osakidetza) du erabateko jabe. Osakidetza Zuzenbide pribatuko erakunde publikoa da, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari atxikia, eta zerbitzu-erakunde publikoen bitartez osasun-zerbitzuak ematea du helburu, Osasun-antolamenduari buruzko ekainaren 26ko 8/1997 Legean eta «Osakidetza - Euskal Osasun Zerbitzua» erakunde publikoaren gizarte-estatutuak ezarri zituen azaroaren 11ko 255/1997 Dekretuan xedatutakoari jarraikiz.

Erabilera-baldintza hauetan arautzen da JAKINSAREA erabiltzeko eta plataforman sartzeko modua, baita barne hartzen dituen edukiak ere, bereziki, Nire jarduera Jakinsarean, Plazan (nagusiki, Openmeeting), Liburutegi Birtuala eta Campuseko Liburutegia.

Era berean, Erabilera-baldintza hauek JAKINSAREA plataformaren edozer gunetan erakutsitako edo edozein erabiltzaileren eskura jarritako edukiak arautuko dituzte. Horretarako, edukitzat joko da JAKINSAREAN edo haren bitartez erreproduzitu, banatu, argitaratu eta eraldatu daitekeen testu, diseinu, aurkibide, forma, argazki, bideo, audio, irudi, iritzi eta, oro har, informazio oro.

Baldintza hauen oineko «Onartu» botoian klik eginez, edonolako erabiltzaileak adieraziko du Erabilera-baldintza hauek irakurri dituela, eta, baimen informatu bidez, bertan xedatutako guztia betetzea onartu duela.

Osakidetzak eskubidea izango du, nahi izanez gero, edozein unetan Erabilera-baldintza hauek berrikusteko eta aldatzeko; esaterako, lege-arrazoiengatik, arrazoi teknikoengatik edo JAKINSAREAK izandako aldaketengatik. Horrelakoetan, edozein erabiltzailek erabilera-baldintza berriak onartu beharko ditu, aldaketak barne.

Osakidetzak, Erabilera-baldintza hauek osatzeko, JAKINSAREA plataformaren funtzionaltasun jakin batzuen erabilera arautzeko Baldintza Bereziak ezarri ahal izango ditu; kasu horretan, horiei buruzko beharrezko informazioa emango du.

SARBIDEA

JAKINSAREARAKO sarbidea, oro har, Osakidetzako pertsonalak bakarrik izango du, eta Osakidetzak berariaz baimendutakoek ere bai. Erabiltzailearen izenak bat etorri beharko du Osakidetzako informazio-sisteman sartzeko izenarekin; horrenbestez, ez dute sartzerik izango Osakidetzako informazio-sistemetan alta eman gabe dauden pertsonek. Izen hori edonolako erabiltzailearen NANa izango da.

Plataformaren erabiltzaileak hainbat eratakoak izan daitezke:

Edonolako erabiltzaileek lan-arrazoiengatik erabili behar dute JAKINSAREA, prestakuntza izanik helburu, eta Osakidetzaren jardueraren barruan. Plataforman sartzeko datuak Erabilera-baldintza hauetako Pribatutasunari eta izaera pertsonaleko datuen babesari buruzko politikaren arabera lortzen dira.

OSAKIDETZAKO LANGILE DIREN ERABILTZAILEEN DATUAK ESKURATZEA

Osakidetzako edonolako erabiltzaileei jakinarazten zaie plataformara sartzeko datuak «Giza Baliabideen Kudeaketa Integratua» fitxategitik hartu direla; Osakidetzako Giza Baliabideetako Dibisioaren ardurapean dago, eta helburua Osakidetzako pertsonala kudeatzea da. Datu horiek «Prestakuntza-gune profesionalak eta ezagutza kudeatzea» fitxategian gordeko dira; horren ardura dagokio Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzari, eta helburua Osakidetzako pertsonalari edo Osakidetzak sustatutako jardueretan parte hartzen duten kanpokoari zuzendutako prestakuntza-ekintzak kudeatzea da. Era berean, JAKINSAREKO erabiltzaileei jakinarazten zaie plataformaren bitartez kudeatutako datu pertsonalak Eusko Jaurlaritzari, IVAPeri, Euskalit Fundazioari, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eta Osasun Ministerioari eskaini ahal izango zaizkiela horiek eskainitako prestakuntza-ekintzetan, baita Osasun Sailari eta/edo Osasun Ministerioari ere, osasun publikoari loturiko betekizunei jarraikiz. Erabiltzaile horiek eskubidea izango dute datu horiei aurka egiteko, eskuratzeko, zuzentzeko eta deuseztatzeko, helbide honetara idatzita: Osakidetzako Giza Baliabideetako Dibisioa. Araba kalea 45, 01006 Vitoria-Gasteiz, indarreko arauen arabera.

OSAKIDETZAKO LANGILE EZ DIREN BESTE ERABILTZAILE BATZUEN DATUAK ESKURATZEA

Osakidetzatik kanpoko erabiltzaileei jakinarazten zaie Plataforman sartzeko ematen dituzten datu pertsonalak «Kanpo-erabiltzaileak eta kontratak» fitxategitik eskuratu direla; Osakidetzako Giza Baliabideen Sailari dagokio horren ardura, eta helburua kanpo-erabiltzaileen eta Osakidetzaren kontraten langileen erregistroa osatzea da, sarbide-, presentzia-, ordutegi- eta segurtasun-kontrolerako. Datu horiek «Prestakuntza-gune profesionalak eta ezagutza kudeatzea» fitxategian gordeko dira; horren ardura dagokio Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzari, eta helburua Osakidetzako pertsonalari edo Osakidetzak sustatutako jardueretan parte hartzen duten kanpokoari zuzendutako prestakuntza-ekintzak kudeatzea da. Era berean, JAKINSAREKO erabiltzaileei jakinarazten zaie plataformaren bitartez kudeatutako datu pertsonalak Eusko Jaurlaritzari, IVAPeri, Euskalit Fundazioari, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eta Osasun Ministerioari eskaini ahal izango zaizkiela horiek eskainitako prestakuntza-ekintzetan, baita Osasun Sailari eta/edo Osasun Ministerioari ere, osasun publikoari loturiko betekizunei jarraikiz. Erabiltzaile horiek eskubidea izango dute datu horiei aurka egiteko, eskuratzeko, zuzentzeko eta deuseztatzeko, helbide honetara idatzita: Osakidetzako Giza Baliabideetako Dibisioa. Araba kalea 45, 01006 Vitoria-Gasteiz, indarreko arauen arabera.

ERANTZUKIZUNAK

Edonolako erabiltzaileak behartuta egongo dira JAKINSAREA plataforma zentzuzko moduan erabiltzera, haren helburuarekin bat etorrita. Oro har, helburu hori izaten da plataforman bertan gauzatutako prestakuntza-ekintzetan parte hartzea.

Edozer prestakuntza-ekintzatan parte hartzeko onartu dituzten langile erabiltzaileek, onarpen hutsagatik, ekintza hori gauzatzeko eta burutzeko konpromisoa hartuko dute, ezinbesteko kasuetan salbu.

Edonolako erabiltzailea izango da sarbide-gakoak gordetzeko arduradun bakarra, bai eta Osakidetzak eta/edo hirugarren pertsonek jasan ditzaketen kalte eta/edo galerena ere, gakoei baimendu gabeko erabilera emateagatik.

Osakidetzak bere esku dagoen guztia egingo du, zentzuzkoa izanez gero, JAKINSAREAREN bitartez erabiltzaileen eskura jarritako edukien legezkotasuna zaintzeko. Alabaina, edonolako erabiltzaileak izango dira JAKINSAREAREN bitartez ostatatutako, biltegiratutako, argitaratutako, banatutako edo partekatutako edukien arduradun bakarrak. Batez ere, ezin izango da Osakidetza argitalpen- eta/edo bitartekotza-arduraduntzat hartu, eta espresuki adierazten du ez dituela bere gain hartuko JAKINSAREAREN edonolako erabiltzaileek plataformaren bidez igor ditzaketen iritziak. Izan ere, iritzi horien igorle diren erabiltzaileak izango dira haien ondorioen erabateko erantzule.

Osakidetzak, beharrezko iritziz gero, mugatu egin ahal izango du edozer eduki motaren erabilera, helburu horretarako iragazki jakin batzuk ezarrita .

Era berean, Osakidetzak ez du, inolaz ere, honako hauen gaineko erantzukizunik bere gain hartuko:

DEBEKATUTAKO ERABILERAK

Debekatuta dago JAKINSAREAN legez kontrako edo bere prestakuntza-helburuekin bat ez datozen helburuekin sartzea edo erabiltzea, eta, hortaz, edonolako erabiltzaileak izango dira horren ondorioen erantzule bakarrak. Hain zuzen, eta adibide moduan, debekatuta egongo da:

Edonolako erabiltzaileek legez kontrako edozer jarduketa gauzatuz gero, edo prestakuntza-helburuarekin bat ez datorrena, Osakidetzak aukera izango du, hala badagokio, larritasunaren arabera eta bere irizpidean oinarrituta, bere eskubidea babesteko egokiak deritzen lege-jarduketak aurrera eramateko.

PLAZAN GUNEAN FOROAK ERABILTZEA

JAKINSAREKO Plazan guneak Foro moduko funtzionaltasun bat eskaintzen du, eta plataformaren berezko prestakuntza-helburuetarako soilik erabili daiteke. Atal honetan xedatutakoaz gain, Plazan guneko foroetan JAKINSAREKO gainerako Erabilera-baldintzak egongo dira indarrean.

Foroetan parte hartzeko, nahitaezkoa da aurretik JAKINSAREAN sartzea, Erabilera-baldintza hauetan xedatutakoari jarraikiz. Edonolako erabiltzailea izango da Foroetan egindako iruzkinen erantzule bakarra. Era berean, ostatatutako, biltegiratutako, argitaratutako, banatutako edo partekatutako edukiak indarrean den legediarekin bat etorri beharko du. Foroan ostatatutako, biltegiratutako, argitaratutako, banatutako edo partekatutako iruzkinek eta gainerako edukiek ez dute Osakidetzaren iritzia islatzen, eta ezin izango da Osakidetza argitalpen- eta/edo bitartekotza-arduraduntzat hartu.

Osakidetzak ez du Plazan guneko foroetan argitaratutako mezu bakoitza gainbegiratzen, ez eta ostatatutako, biltegiratutako, argitaratutako, banatutako edo partekatutako gainerako edukia ere. Dena dela, Osakidetzak ausaz eta aurretik jakinarazi gabe ezabatu ahal izango ditu ostatatutako, biltegiratutako, argitaratutako, banatutako edo partekatutako mezuak eta/edo edukiak, Erabilera-baldintza hauek betetzen ez badituzte.

Edonola ere, Foroan ostatatutako, biltegiratutako, argitaratutako, banatutako edo partekatutako iruzkinekin eta/edo edukiekin lotutako edozer erreklamazio egiteko, JAKINSAREA.RRHHSSCC@osakidetza.eus helbidera jo daiteke.

Debekatuta dago legez kontrako edo plataformaren prestakuntza-helburuarekin bat ez datozen iruzkinak egitea eta/edo edukiak ostatatzea, biltegiratzea, argitaratzea, banatzea edo partekatzea, bai eta Baldintza hauetan Debekatutako Erabilerak atalean azaltzen diren jokabideak gauzatzea ere. Batez ere, debekatuta daude JAKINSAREAK behar bezala funtziona dezala galarazten edo oztopatzen duten jokabideak, eta, bereziki, honelako iruzkinak egitea eta/edo edukiak ostatatzea, biltegiratzea, argitaratzea, banatzea edo partekatzea:

PLAZAN GUNEAN MEZULARITZA-TRESNAK ERABILTZEA

JAKINSAREKO Plazan gunean, bi mezularitza-funtzionaltasun eskaintzen zaizkie erabiltzaileei: Openmeeting eta Jakinsarea Txata.

Tresna horiek plataformaren berezko prestakuntza-helburuetarako baino ezin daitezke erabili. Atal honetan xedatutakoaz gain, Plazan guneko Openmeeting eta Jakinsarea Txata tresnetan ere JAKINSAREKO gainerako Erabilera-baldintzak egongo dira indarrean.

Plazan gunean Openmeeting eta Jakinsarea Txata tresnak erabili ahal izateko, nahitaezkoa da aurretik JAKINSAREAN sartzea, Baldintza hauetan xedatutakoari jarraikiz. Edonolako erabiltzailea izango da Openmeeting eta Jakinsarea Txata tresnetako mezuen, iruzkinen eta haien bidez ostatatutako, biltegiratutako, argitaratutako, banatutako edo partekatutako edukiaren erantzule bakarra.

Edonola ere, JAKINSAREKO Openmeeting eta Jakinsarea Txata tresnetako mezuen, iruzkinen eta haien bidez ostatatutako, biltegiratutako, argitaratutako, banatutako edo partekatutako edukiaren inguruko edozer erreklamazio egiteko, JAKINSAREA.RRHHSSCC@osakidetza.eus helbidera jo daiteke, Baldintza hauek xedatutakoari jarraikiz.

Debekatuta dago legez kontrako edo JAKINSAREA plataformaren prestakuntza-helburuarekin bat ez datozen iruzkinak egitea eta/edo edukiak ostatatzea, biltegiratzea, argitaratzea, banatzea edo partekatzea, bai eta Baldintza hauetan Debekatutako Erabilerak atalean azaltzen diren jokabideak gauzatzea ere. Batez ere, debekatuta daude JAKINSAREAK behar bezala funtziona dezala galarazten edo oztopatzen duten jokabideak, eta, bereziki, honelako iruzkinak egitea eta/edo edukiak ostatatzea, biltegiratzea, argitaratzea, banatzea edo partekatzea:

LIBURUTEGI BIRTUALA ERABILTZEA

JAKINSAREKO gune horretan daude jasota Osakidetzaren Liburutegi Birtualeko Katalogoko obrak.

JAKINSAREKO Liburutegi Birtuala eta bertan jasotako sormen-lan literarioak edo artistikoak, liburutegiaren beraren erabilera-arauen eta atal honetan ezarritakoaren arabera baizik ezin dira erabili.

JAKINSAREKO Liburutegi Birtualeko sormen-lan literarioak edo artistikoak jabetza intelektualaren gaineko legediaren eta, bereziki, erabilera-baldintzen babesean daude.

CAMPUSEKO LIBURUTEGIAREN ERABILERA

JAKINSAREKO Campuseko Liburutegian daude jasota JAKINSAREKO prestakuntza-ekintzei edo -jarduerei lotutako sormen-lan literarioak edo artistikoak eta/edo Korporazioko Prestakuntza Zerbitzuak prestakuntza- edo informazio-interesekotzat jotako materialak.

JAKINSAREKO Campuseko Liburutegiko sormen-lan literarioak edo artistikoak prestakuntza helburuetarako bakarrik erabili behar dira. Atal honetan xedatutakoaz gain, Campuseko Liburutegian JAKINSAREKO gainerako Erabilera-baldintzak egongo dira indarrean.

Campuseko Liburutegia eta bertako literatura- edo arte-sorkuntzak erabili ahal izateko, nahitaezkoa da aurretik JAKINSAREAN sartzea, Baldintza hauetan xedatutakoari jarraikiz.

Edonola ere, JAKINSAREKO Campuseko Liburutegiaren bidez ostatatzen, biltegiratzen, argitaratzen, banatzeko edo partekatzen diren sorkuntza literarioei edo artistikoei buruzko erreklamaziorik egin nahi izanez gero, jo helbide honetara: JAKINSAREA.RRHHSSCC@osakidetza.eus .

JAKINSAREKO Campuseko Liburutegiko sormen-lan literarioak edo artistikoak jabetza intelektualaren gaineko legediaren babesean daude.

Osakidetzak du JAKINSAREKO Campuseko Liburutegiko literatura- edo arte-sorkuntzei dagozkien ondare-eskubideen osotasunaren edo zati baten titulartasuna, haien autoreei dagozkien eskubide moralak ezertan eragotzi gabe. Hori horrela, legeak aurreikusitako denbora igaro izanagatik edo beste edozer arrazoirengatik jabari publikokoak izatera pasatu diren edo jabetza intelektualaren arloko araudiaren babespetik atera diren literatura- edo arte-sorkuntzen kasuan izan ezik, Campuseko Liburutegiaren bidez eskuragarri dauden autore guztiek horretarako baimen espresua eman dute eta literatura- edo arte-sorkuntza horien gaineko erreprodukzio eta komunikazio publikorako eskubideak lagatzen dizkiote Osakidetzari.

Hala ere, JAKINSAREKO Campuseko Liburutegiko literatura- edo arte-sorkuntza batzuen gaineko erreprodukzio eta komunikazio publikorako eskubideak ez baleude Osakidetzaren esku, lan horiek eskuragarri jarritako edonolako erabiltzaileak horretarako baimen espresua jaso behar izan du aipatutako lanon egileen eskutik, lan horien erreprodukzioak eta komunikazio publikoa egin ahal izateko.

JAKINSAREAREN edonolako erabiltzaileek konpromisoa hartzen dute jabetza intelektualeko eskubideak errespetatzeko eta horiek kaltetu ditzakeen edozer jarduketa saihesteko.

Osakidetzak espresuki ematen die baimena JAKINSAREAREN edonolako erabiltzaileei babestutako literatura- edo arte-sorkuntzak eta esklusibotasun-eskubide batek babestutako nahiz babestu gabeko beste edozer eduki ikuskatzeko, inprimatzeko, kopiatzeko edo, beste edozein modutan, euskarri fisiko edo digital batean biltegiratzeko; betiere, sorrerako, xedeko edo abiapuntuko prestakuntza-helburuak betetzeko bada eta merkataritza-helbururik ez badago, eta literatura- edo arte-sorkuntzen edukia aldatu, nahastu edo galdu gabe. Aukera hori burututzat joko da Erabilera-baldintza hauetan adierazitako egile-eskubideei buruzko oharrak bere horretan errespetatzen badira, eta edonolako erabiltzaileek ez dute inolako lizentziarik eskuratu beharko. Bestela erabili nahi izanez gero, Osakidetzaren baimen espresua jaso beharko da idatziz edo, hala dagokionean, ondare-eskubide espezifikoen jabearena.

JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

Osakidetza da JAKINSAREA plataformari eta plataformako gune guztiei dagozkien jabetza industrial eta intelektualaren eskubide guztien titularra.

Osakidetzak jabetza esklusiboa du JAKINSAREA izenaren eta Plataforman agertzen diren bestelako zeinu bereizgarrien gainean (grafikoak edo izendatzaileak).

Erabilera-baldintza hauen bitartez, Osakidetzak, JAKINSAREAREN jabea den aldetik, lizentzia ez esklusibo, mugatu, aldi baterako, ezeztagarri, mundu osorako eta azpilizentziatu ezin dena ematen die erabiltzaileei JAKINSAREA plataforma eta bertako gune guztiak edo batzuk erabiltzeko (erabiltzaileen sarbide mota gorabehera); hau da, plataformari dagozkion jarduerak bakarrik egiteko, eta Erabilera-baldintza hauei jarraikiz.

Prestakuntza-jarduerak gauzatzeko helburuz JAKINSAREAN edozer eduki mota eta, bereziki, lan, material edo agiri oro ostatatu, biltegiratu, publikoki komunikatu, argitaratu, banatu edo partekatzean, edonolako erabiltzaileak baimena emango dio Osakidetzari aipatutako plataformako edukia erreproduzitzeko, banatzeko, publikoki komunikatzeko, aldatzeko eta, oro har, edozein modutara ustiatzeko.

Edonolako erabiltzaileak edukiak ostatatu, biltegiratu, argitaratu, banatu edo partekatu ahal izango ditu JAKINSAREAN, baldin eta horiei dagozkien erreprodukzio-, banaketa-, komunikazio publikorako, aldaketa- eta/edo eraldaketa-eskubideen jabetza badagokio. Bereziki, prestakuntza-jarduerak gauzatzeko xedez, JAKINSAREAN ostatatu, biltegiratu, argitaratu, banatu edo partekatu diren lan, material edo agiri guztiak barne hartuko ditu aurrekoak.

Zehazki, edonolako erabiltzaileak, JAKINSAREAN edukia ostatatu, biltegiratu, argitaratu, banatu edo partekatu ahal izateko, honako hauek bete beharko ditu:

PUBLIZITATEA

Debekatuta dago edonolako erabiltzaileek JAKINSAREA plataforman publizitate-jarduerak gauzatzea. Horri dagokionez, publizitate-jardueratzat joko da ondasun higigarrien edo higiezinen, zerbitzuen, eskubideen eta betebeharren kontratazioa zuzenean edo zeharka sustatzeko helburua duen jarduketa oro.

PRIBATUTASUN-POLITIKA ETA IZAERA PERTSONALEKO DATUEN BABESA

Osakidetzako profesional erabiltzaileei dagozkien Erabilera-baldintza hauetan ezarritakoaz gain, eta indarreko legediari jarraikiz, edonolako erabiltzaileei jakinarazten zaie beren datu pertsonalak JAKINSAREAN tratatu eta «Prestakuntza-gune profesionalak eta ezagutza kudeatzea» izeneko fitxategian gordeko direla. Horren ardura izango du Osakidetzako Giza Baliabideen Saileko Zuzendaritzak, Osakidetzako profesionalei edo Osakidetza Korporazioak sustatutako jardueretan parte hartzen duten kanpokoei eskainitako prestakuntza-jarduerak kudeatzeko helburuarekin. Era berean, jakinarazten zaie datu pertsonalak Eusko Jaurlaritzari, IVAPeri, Euskalit Fundazioari, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari eta Osasun Ministerioari eskaini ahal izango zaizkiela horiek eskainitako prestakuntza-ekintzetan, baita Osasun Sailari eta/edo Osasun Ministerioari ere, osasun publikoari loturiko betekizunei jarraikiz. Erabiltzaile horiek eskubidea izango dute datu horiei aurka egiteko, eskuratzeko, zuzentzeko eta deuseztatzeko, helbide honetara idatzita: Osakidetzako Giza Baliabideetako Dibisioa. Araba kalea 45, 01006 Vitoria-Gasteiz, indarreko arauen arabera.

JAKINSAREA plataforma honetako edonolako erabiltzaileen profiletan eskuragarri dagoen informazio pertsonala prestakuntza-jardueretan aurreikusitako prestakuntza-helburuetarako erabiliko da soilik. Hortaz, edonolako erabiltzaileek erabat debekatuta izango dute hura bestelako helburuekin erabiltzea.

Informazio pertsonal hori edonolako erabiltzaile bakoitzaren profil birtualean kontsulta daiteke, eta beraien ardurapekoa da soilik, Osakidetzak zuzenean grabatutako datu horiek izan ezik. Erabiltzaileak datuetan akatsik aurkitzen badu eta zuzendu ezin baditu, horien berri eman ahal izango du helbide honetan: JAKINSAREA.RRHHSSCC@osakidetza.eus .

Edonolako erabiltzaileek JAKINSAREKO edozein gunetan argitaratutako informazio pertsonala, bereziki, Nire jarduera Jakinsarean, Plazan (bereziki, Openmeeting), Liburutegi Birtualean eta Campuseko Liburutegian argitaratutakoa, esklusiboki kontuaren titularraren ardurakoa izango da eta, edonola ere, indarreko legedi aplikagarriaren mende egongo da, eta, gutxienez, datuen babesari, jabetza intelektualari, ohore eta intimitate pertsonalari eta haur zein nerabeen babesari buruzko indarreko araudiaren mende.

COOKIEAK

Zer da cookie bat eta zertarako balio du

Cookie bat datu-fitxategi informatiko txiki bat da, eta JAKINSAREAN sartzen diren edonolako erabiltzaileen ordenagailura, tabletera, smartphonera edo beste edozer gailura bidaltzen da, sareko nabigazioaren inguruko informazioarekin. Fitxategi hori gailuaren disko gogorrean biltegiratzen da.

Baimena

JAKINSAREAN eta bere eremu eta menuetan sartzean edo korritze-barra erabiltzean, edonolako erabiltzaileak cookien erabilera onartzen du. Onarpen hori edozein unetan indargabetu dezake, gure webguneko cookieak desaktibatuta, «Cookieak nola desaktibatu edo ezabatu» atalean adierazten den moduan.

Zer cookie mota erabiltzen dira eta zer helbururekin

JAKINSAREAK bi cookie mota erabiltzen ditu:

Cookieak nola desaktibatu edo ezabatu

Edonolako erabiltzaileak bere nabigatzaileak cookieak onartzea saihestu nahi badu, JAKINSAREAN sartzeko erabiltzen duen gailuan cookie bat biltegiratzen den bakoitzean jakinarazpen bat jaso nahi badu, edota gailu horretako cookieak ezabatu nahi baditu, beharrezko aldaketak egin beharko ditu nabigatzailearen konfigurazioan. Oro har, «Laguntza» edo «Interneteko aukerak» ataletan kokatuta egon ohi da. Ikus bitez esteka hauek (esteka hauek erabilgarri daude 2016ko azaroan, baina Osakidetzak ezin dezake bermatu ez direnik etorkizunean aldatuko, horietan jasotako informazioa ez baitago Osakidetzaren mende. Aldatzen badira, erabiltzaileek informazio eguneratua aurkitu ahal izango dute, adierazitako nabigatzaile bakoitzaren webgune nagusietako bilatzaileak erabilita edo interneteko bilatzaile batean «Cookieak nabigatzailean desgaitu» bilatuta, eta, jarraian, zer nabigatzaileren inguruko informazioa bilatu nahi den idatzita):

ESTEKAK ERABILTZEA

Ez dago baimenduta inolako baliabide tekniko, logiko edo teknologikorik erabiltzea, horren bidez JAKINSAREKO edonolako erabiltzaileak JAKINSAREKO edukietatik, zuzenean edo zeharka, irabaziekin edo irabazirik gabe, onura ateratzeko moduan. Edonolako erabiltzailek ezingo du bere webgunean, blogean, foroan edo edozer sare sozialeko profilean JAKINSAREKO edukien URLetara berriro helbideratuko duen esteka, hiperesteka, lotura, hiperlotura edo antzekorik erantsi. Osakidetzak Erabiltzeko Baldintza hauek urratu litzakeen horrelako estekaren bat atzematen badu, eskubide osoa izango du esteka hori ezerezteko eta, hala badagokio, eskudun agintaritzari jakinarazteko.

LEGE APLIKAGARRIAK ETA JURISDIKZIOA

Indarrean den araudiak zehaztuko du, hala badagokio, Osakidetzaren eta JAKINSAREAREN edonolako erabiltzaileen arteko harremanak indarreko zein lege-arauk zuzenduko dituen eta harreman hori aztertuko duen jurisdikzioa zein izango den. Dena dela, indarrean den araudiak ez badu beharrik ikusten aldeak eskumen jakin baten eraginpean jartzeko, Osakidetza eta edonolako erabiltzailea Gasteizko epaitegi eta auzitegien eraginpean jarriko dira, eta argi eta garbi baztertuko dute egoki dakiekeen beste edozein foru.

2017ko urtarrila


CONDICIONES DE USO DE LA PLATAFORMA DE FORMACIÓN JAKINSAREA.

OBJETO

Las presentes Cláusulas tienen por objeto establecer las Condiciones de Uso de la Plataforma de formación JAKINSAREA (© Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, Vitoria-Gasteiz, 2017), en adelante JAKINSAREA.

Esta Plataforma es de propiedad íntegra de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud (en adelante Osakidetza). Osakidetza es un ente público de Derecho privado adscrito al Departamento de Salud del Gobierno Vasco y que tiene como finalidad la provisión de servicios sanitarios mediante las organizaciones públicas de servicios, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación sanitaria de y el Decreto 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del Ente Público «Osakidetza-Servicio vasco de salud»

Estas Condiciones de Uso regulan el acceso y la utilización de JAKINSAREA, así como de la totalidad de los espacios con los que cuenta y en especial, mi actividad en Jakinsarea, Plazan (en particular, Openmeeting), Biblioteca Virtual y Biblioteca del Campus.

Igualmente, las presentes condiciones de Uso regulan los contenidos que se mostrarán o pondrán a disposición de la persona usuaria de cualquier tipo de JAKINSAREA en cualquiera de sus espacios. A estos efectos, se entiende como contenido los textos, diseños, índices, formas, fotografías, videos, audio, imágenes, opiniones y en general, cualquier información capaz de reproducirse, distribuirse, comunicarse públicamente y transformarse a través/mediante/en JAKINSAREA.

Clicando en el botón “Aceptar”, al pie de las presentes Condiciones, la persona usuaria de cualquier tipo, manifiesta que ha leído y aceptado, mediante un consentimiento informado, cumplir con todo lo dispuesto en las presentes Condiciones de Uso.

Osakidetza se reserva el derecho a su libre voluntad, de revisar y modificar las presentes Condiciones de Uso en cualquier momento, entre otros, por motivos legales, técnicos o por cambios en JAKINSAREA debiendo, la persona usuaria de cualquier tipo, aceptar las nuevas condiciones de uso con las modificaciones introducidas, cuando esto ocurra.

Estas Condiciones de Uso podrán ser completadas por Osakidetza a través de Condiciones Particulares que regulen el uso de determinadas funcionalidades de la Plataforma JAKINSAREA, de las que se dará oportuna información, en su caso.

ACCESO

Con carácter general el acceso a JAKINSAREA únicamente lo podrá realizar personal de Osakidetza, así como quien Osakidetza autorice expresamente. El nombre de persona usuaria coincidirá con el de acceso a los sistemas de información de Osakidetza, de tal manera que no podrán acceder aquellas personas que no estén dadas de alta en los sistemas de información de Osakidetza. Este nombre es, en todo caso, el DNI de la persona usuaria de cualquier tipo.

Las personas usuarias de la plataforma pueden ser de varios tipos:

La persona usuaria de cualquier tipo, debe utilizar JAKINSAREA por motivos profesionales, con una finalidad formativa y dentro de la actividad de Osakidetza. Los datos para el acceso a la Plataforma se obtienen de acuerdo con Política de privacidad y protección de datos de carácter personal, de las presentes Condiciones de Uso.

OBTENCIÓN DE DATOS DE PERSONAS USUARIAS PERTENECIENTES A OSAKIDETZA

Se informa a todas las personas usuarias de cualquier tipo, pertenecientes a Osakidetza, de que sus datos para el acceso a la Plataforma se han obtenido del Fichero “Gestión Integrada de Recursos Humanos”, cuyo responsable es la División de Recursos Humanos de Osakidetza, y cuya finalidad es la gestión del personal de Osakidetza. Estos datos se incorporarán a un Fichero denominado “Entornos Formativos Profesionales y Gestión del Conocimiento”, cuyo responsable es la Dirección División de Recursos Humanos de Osakidetza, y cuya finalidad es la de gestionar actividades formativas de Osakidetza para las personas profesionales de Osakidetza internas o personas externas que participen en actividades promovidas por la Corporación Osakidetza. Igualmente, se informa a las personas usuarias de JAKINSAREA de que los datos personales gestionados a través de la plataforma podrán ser facilitados a Departamentos de Gobierno Vasco, al IVAP, a la Fundación Euskalit, al Departamento de Salud del Gobierno Vasco y al Ministerio de Sanidad, en las acciones formativas impartidas por las mencionadas entidades y al Departamento de Salud y/o al Ministerio de Sanidad, en cumplimiento de deberes relacionados con la salud pública. Las personas usuarias, tendrán derecho a oponerse, acceder, rectificar y cancelar estos datos, dirigiéndose a: División de Recursos Humanos de Osakidetza. C/ Álava, 45 01006 Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con la normativa vigente.

OBTENCIÓN DE DATOS DE OTRAS PERSONAS USUARIAS NO PERTENECIENTES A OSAKIDETZA

Se informa a las personas usuarias, no pertenecientes a Osakidetza, de que sus datos de carácter personal para el acceso a la Plataforma se han obtenido del Fichero “Usuarios Externos y de Contratas”, cuyo responsable es la División de Recursos Humanos de Osakidetza, y cuya finalidad es el registro de usuarios externos y de los trabajadores de las contratas de Osakidetza para el control de accesos y de presencia, control horario y de seguridad y control de accesos. Estos datos se incorporarán a un Fichero denominado “Entornos Formativos Profesionales y Gestión del Conocimiento”, cuyo responsable es la Dirección División de Recursos Humanos de Osakidetza, y cuya finalidad es la de gestionar actividades formativas de Osakidetza para las personas profesionales de Osakidetza internas o personas externas que participen en actividades promovidas por la Corporación Osakidetza. Igualmente se informa a las personas usuarias de JAKINSAREA de que los datos personales gestionados a través de la plataforma podrán ser facilitados a Departamentos de Gobierno Vasco, al IVAP, a la Fundación Euskalit, al Departamento de Salud del Gobierno Vasco y al Ministerio de Sanidad, en las acciones formativas impartidas por las mencionadas entidades y al Departamento de Salud y/o al Ministerio de Sanidad, en cumplimiento de deberes relacionados con la salud pública. Las personas usuarias, tendrán derecho a oponerse, acceder, rectificar y cancelar estos datos, dirigiéndose a: División de Recursos Humanos de Osakidetza. C/ Álava, 45 01006 Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con la normativa vigente.

RESPONSABILIDADES

Las personas usuarias de cualquier tipo están obligadas a hacer un uso razonable de la Plataforma JAKINSAREA, según la finalidad para la que se ha creado que, en líneas generales, es la participación en las diferentes acciones formativas que se realicen en la misma.

Las personas usuarias de tipo profesional que hayan sido admitidas en la participación de cualquier acción formativa, adquieren, por el mero hecho de su admisión, un compromiso de realización y finalización de dicha acción, salvo causa de fuerza mayor.

La persona usuaria de cualquier tipo, es la única responsable de custodiar sus claves de acceso, así como de los posibles daños y/o perjuicios que se pudiesen ocasionar a Osakidetza y/o a terceros debido a un uso no autorizado de las mismas.

Osakidetza hará todo lo razonablemente posible para vigilar la legalidad de los contenidos que se pongan a disposición de las personas usuarias a través de JAKINSAREA. No obstante, las personas usuarias de cualquier tipo, serán las únicas responsables de los contenidos que alberguen, almacenen, publiquen, distribuyan o compartan a través de JAKINSAREA. En especial, Osakidetza no podrá ser considerado responsable editorial y/o de intermediación, y declara expresamente que no se identifica con ninguna de las opiniones que las personas usuarias de cualquier tipo de JAKINSAREA puedan emitir a través de la Plataforma, de cuyas consecuencias se hace enteramente responsable a la persona usuaria emisora de las mismas.

Osakidetza podrá limitar el uso de cualquier tipo de contenido, si lo entendiera oportuno mediante el establecimiento de ciertos filtros, a tales efectos.

De la misma forma, en ningún caso Osakidetza responderá de:

USOS NO PERMITIDOS

No está permitido y, por tanto, sus consecuencias serán de exclusiva responsabilidad de las personas usuarias de cualquier tipo, el acceso o la utilización de JAKINSAREA con finalidades contrarias a la ley o no compatibles con su finalidad formativa y, más específicamente y a modo ejemplificativo, queda prohibido:

La realización de cualquier actuación por parte de las personas usuarias de cualquier tipo, contraria a la ley o no compatible con la finalidad formativa, permitirá, en su caso, a Osakidetza, dependiendo de la gravedad y según su criterio, realizar las actuaciones legales que considere oportunas en defensa de su derecho.

USO DE LOS FOROS EN EL ESPACIO PLAZAN

El espacio Plazan de JAKINSAREA dispone de una funcionalidad de Foro que sólo puede utilizarse para las finalidades formativas propias de la Plataforma. Además de lo dispuesto en el presente apartado, en los diferentes foros del espacio Plazan regirán el resto de Condiciones de Uso de de JAKINSAREA.

Para participar en los Foros, es necesario previamente acceder a JAKINSAREA, según lo estipulado en las presentes Condiciones de Uso. La persona usuaria de cualquier tipo es la única responsable de los comentarios que realice en los diferentes Foros. Igualmente, el contenido que se albergue, almacen e , publique, distribuya o comparta, deberá ser acorde con la legislación vigente. Los comentarios y resto de contenido que se albergue, almacene, publique, distribuya o comparta en el Foro, no reflejan la opinión de Osakidetza, por lo que no podrá ser considerado responsable editorial y/o de intermediación.

Osakidetza no supervisa cada uno de los mensajes que se publican en los Foros del espacio Plazan, así como en el resto de contenido que se albergue, almacen e , publique, distribuya o comparta. No obstante, Osakidetza, aleatoriamente puede eliminar mensajes y/o contenido que se albergue, almacen e , publique, distribuya o comparta, sin previo aviso, si no se ajustan a las presentes condiciones de uso.

En todo caso, para cualquier reclamación relacionada con los comentarios y/o contenidos que se alberguen, almacenen, publiquen, distribuyan o compartan en el Foro, pueden dirigirse a JAKINSAREA.RRHHSSCC@osakidetza.eus .

No está permitido realizar comentarios y/o albergar, almacenar, publicar, distribuir o compartir contenido con finalidades contrarias a la ley o no compatibles con la finalidad formativa que posee la plataforma, así como, realizar las conductas descritas en los Usos no permitidos de las presentes Condiciones. En particular, no están permitidas las conductas que impidan o entorpezcan el buen funcionamiento de JAKINSAREA y, en particular, realizar comentarios y/o albergar, almacenar, publicar, distribuir o compartir contenido:

USO DE HERRAMIENTAS DE MENSAJERÍA EN EL ESPACIO PLAZAN

El espacio Plazan de JAKINSAREA pone a disposición de las personas usuarias dos funcionalidades de mensajería: Openmeeting y Chat Jakinsarea.

Estas herramientas sólo pueden utilizarse para las finalidades formativas propias de la Plataforma. Además de lo dispuesto en el presente apartado, para las herramientas Openmeeting y Chat Jakinsarea del espacio Plazan regirán también el resto de Condiciones de Uso de de JAKINSAREA.

Para poder utilizar las herramientas Openmeeting y Chat Jakinsarea en el espacio Plazan, es necesario previamente acceder a JAKINSAREA, según lo estipulado en las presentes Condiciones. La persona usuaria de cualquier tipo, es la única responsable de los mensajes, comentarios y el contenido que se albergue, almacene , publique, distribuya o comparta a través de Openmeeting y Chat Jakinsarea.

En todo caso, para cualquier reclamación relacionada con los mensajes, comentarios y contenido que se albergue, almacene , publique, distribuya o comparta a través Openmeeting y Chat Jakinsarea de JAKINSAREA pueden dirigirse a JAKINSAREA.RRHHSSCC@osakidetza.eus según lo estipulado en las presentes Condiciones.

No está permitido realizar comentarios y/o albergar, almacenar, publicar, distribuir o compartir contenido a través de JAKINSAREA con finalidades contrarias a la ley o no compatibles con la finalidad formativa que posee la plataforma, así como, realizar las conductas descritas en los Usos no permitidos de las presentes Condiciones. En particular, no están permitidas las conductas que impidan o entorpezcan el buen funcionamiento de JAKINSAREA y, en particular, realizar comentarios y/o albergar, almacenar, publicar, distribuir o compartir contenido:

USO DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL

En este espacio de JAKINSAREA constan las obras que posee Osakidetza del Catálogo de la Biblioteca Virtual.

La Biblioteca Virtual de JAKINSAREA y las creaciones literarias o artísticas en ella contenidas, sólo pueden utilizarse por lo dispuesto en sus propias normas de uso, además de lo dispuesto en el presente apartado.

Las creaciones literarias o artísticas de la Biblioteca Virtual de JAKINSAREA están protegidas por la legislación en materia de Propiedad Intelectual y, en especial, por sus propias normas de uso.

USO DE LA BIBLIOTECA DEL CAMPUS

En la Biblioteca del Campus de JAKINSAREA constan, las obras literarias o artísticas que se contengan en las diferentes acciones o actividades formativas de JAKINSAREA y/u otros materiales que el Servicio Corporativo de Formación considere de interés formativo o informativo

Las creaciones literarias o artísticas de la Biblioteca del Campus de JAKINSAREA, sólo pueden utilizarse para finalidades formativas. Además de lo dispuesto en el presente apartado, en el uso de la Biblioteca del Campus, regirá también el resto de Condiciones de Uso de de JAKINSAREA.

Para poder utilizar la Biblioteca del Campus y acceder a las creaciones literarias o artísticas en ella contenidas, es necesario previamente acceder a JAKINSAREA según lo estipulado en las presentes Condiciones.

En todo caso, para cualquier reclamación relacionada con las creaciones literarias o artísticas que se alberguen, almacenen, publiquen, distribuyan o compartan a través de la Biblioteca del Campus de JAKINSAREA, pueden dirigirse a JAKINSAREA.RRHHSSCC@osakidetza.eus .

Las creaciones literarias o artísticas de la Biblioteca del Campus de JAKINSAREA están protegidas por la legislación en materia de Propiedad Intelectual.

Corresponde a Osakidetza la titularidad de la totalidad o parte de los derechos patrimoniales correspondientes a las creaciones literarias o artísticas contenidas en la Biblioteca del Campus de JAKINSAREA, sin perjuicio de los derechos morales que corresponden a sus autores y autoras. En este sentido y, salvo en el caso de que las creaciones literarias o artísticas que, por el transcurso del tiempo legalmente previsto o por cualquier otra causa, hayan pasado al dominio público o no estén protegidas por la normativa de Propiedad Intelectual, todos los autores y autoras cuyas creaciones son accesibles a través de la Biblioteca del Campus otorgan su autorización expresa para que así sea y ceden a Osakidetza los derechos de reproducción y comunicación pública sobre sus creaciones literarias o artísticas.

No obstante, en el caso de que en la Biblioteca del Campus de JAKINSAREA existieran obras literarias o artísticas de las que Osakidetza no disponga los derechos de reproducción y comunicación pública, la persona usuaria de cualquier tipo que ponga a disposición estas obras, debe de contar con la autorización expresa de las personas autoras de las mencionadas obras, para que éstas puedan ser reproducidas y comunicadas públicamente.

Las personas usuarias de cualquier tipo de JAKINSAREA, se comprometen a respetar los derechos de propiedad intelectual y evitar cualquier actuación que pudiera perjudicarlos.

Las personas usuarias de cualquier tipo de JAKINSAREA, quedan expresamente autorizadas por Osakidetza a visualizar, imprimir, copiar o almacenar, de cualquier otra forma, en un soporte físico o digital u otro soporte físico, las creaciones literarias o artísticas protegidas, así como cualquier otro contenido amparado o no por un derecho de exclusiva siempre que ello se efectúe para cumplir con las finalidades formativas para las que fueron creadas, dirigidas u orientadas, no exista finalidad comercial, y no se modifique, altere o descompile el contenido de las creaciones literarias o artísticas. Esta facultad se entiende efectuada siempre y cuando se respeten intactas las advertencias a los derechos de autor realizadas en las presentes Condiciones de uso, y no supone la concesión de licencia alguna a las personas usuarias de cualquier tipo. Cualquier otra utilización requerirá la autorización expresa y por escrito de Osakidetza o, en su caso, de quien posea los específicos derechos patrimoniales.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Osakidetza es titular de todos los derechos de propiedad industrial e intelectual relativos a la plataforma JAKINSAREA y a la totalidad de sus espacios.

La denominación JAKINSAREA, así como otros signos distintivos (gráficos o denominativos) que aparecen en la Plataforma, son propiedad exclusiva de Osakidetza.

Mediante las presentes Condiciones de Uso, Osakidetza, como propietaria de JAKINSAREA, concede a las personas usuarias una licencia no exclusiva, limitada, temporal, revocable, de ámbito territorial mundial y no sub-licenciable para la utilización de la plataforma JAKINSAREA y de todo o parte de sus espacios (en función de los accesos de las diferentes personas usuarias), es decir, con la exclusiva finalidad de realizar las actividades previstas en la plataforma de acuerdo con las presentes Condiciones de Uso.

Al albergar, almacenar, comunicar públicamente, publicar, distribuir o compartir cualquier tipo de contenido y en particular, todo trabajo, material o documento con motivo de la realización de las diferentes actividades formativas en JAKINSAREA, la persona usuaria de cualquier tipo, concede una licencia a Osakidetza para la reproducción, distribución, comunicación pública, modificación y, en general, cualquier acto de explotación respecto de ese contenido, en la mencionada plataforma.

La persona usuaria de cualquier tipo únicamente podrá albergar, almacenar, publicar, distribuir o compartir en JAKINSAREA, contenido del cual posea los pertinentes derechos de reproducción, distribución, comunicación pública, modificación y/o transformación. En particular se refiere a todo trabajo, material o documento albergado, almacenado, publicado, distribuido o compartido en JAKINSAREA con motivo de la realización de diferentes actividades formativas.

Específicamente, para que la persona usuaria de cualquier tipo pueda albergar, almacenar, publicar, distribuir o compartir contenido en JAKINSAREA:

PUBLICIDAD

Queda terminante prohibido la realización de actividades publicitarias por parte de las personas usuarias de cualquier tipo en la Plataforma JAKINSAREA. En tal sentido, se entiende por actividad publicitaria cualquier actuación con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Además de lo dispuesto en las presentes Condiciones de Uso respecto a las personas usuarias profesionales de Osakidetza, y de conformidad con la legislación vigente, se informa a las personas usuarias de cualquier tipo de que sus datos de carácter personal tratados en JAKINSAREA se incorporarán a un fichero denominado “Entornos Formativos Profesionales y Gestión del Conocimiento”, cuyo responsable es la Dirección División de Recursos Humanos de Osakidetza, y cuya finalidad es la de gestionar actividades formativas de Osakidetza para las personas profesionales de Osakidetza internas o personas externas que participen en actividades promovidas por la Corporación Osakidetza. Igualmente, se informa de que los datos personales podrán ser facilitados a Departamentos de Gobierno Vasco, al IVAP, a la Fundación Euskalit, al Departamento de Salud del Gobierno Vasco y al Ministerio de Sanidad, en las acciones formativas impartidas por las mencionadas entidades y al Departamento de Salud y/o al Ministerio de Sanidad, en cumplimiento de deberes relacionados con la salud pública. Las personas usuarias, tendrán derecho a oponerse, acceder, rectificar y cancelar estos datos, dirigiéndose a: División de Recursos Humanos de Osakidetza. C/ Álava, 45 01006 Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con la normativa vigente.

La información personal disponible en los perfiles de las personas usuarias de cualquier tipo de la plataforma JAKINSAREA se utilizará exclusivamente para los fines formativos previstos en las diferentes actividades formativas. Por tanto, queda expresamente prohibido a todas las personas usuarias de cualquier tipo su uso para fines distintos.

Esta información personal, que puede consultarse en el perfil virtual de cada persona usuaria de cualquier tipo, es de responsabilidad exclusiva de las mismas, excepto aquellos datos que son grabados directamente por Osakidetza. En caso de que la persona usuaria detecte datos erróneos y no pueda modificarlos, podrá comunicar a JAKINSAREA.RRHHSSCC@osakidetza.eus .

La información personal publicada por las personas usuarias de cualquier tipo en los diferentes espacios con los que cuenta JAKINSAREA y en especial, mi actividad en Jakinsarea, Plazan (en particular, Openmeeting), Biblioteca Virtual y Biblioteca del Campus es responsabilidad exclusiva del o de la titular de la misma y, en todo caso, está sujeta a cualquier normativa legal aplicable y, al menos, a la normativa vigente en materia de protección de datos, propiedad intelectual, derecho al honor e intimidad personal y de protección a la infancia y de la adolescencia.

COOKIES

Qué es una cookie y para qué sirve

Una cookie es un pequeño archivo informático de datos que se envía al ordenador, tablet, smartphone o cualquier otro dispositivo de las personas usuarias de cualquier tipo que acceden a JAKINSAREA, con información sobre la navegación desde la web. Este archivo, se almacena en el disco duro de su dispositivo.

Consentimiento

Al acceder a JAKINSAREA, y a sus diferentes áreas y menús o utilizar la barra de desplazamiento, la persona usuaria de cualquier tipo, otorga su consentimiento al uso de cookies. Puede revocar su consentimiento en cualquier momento desactivando las cookies de nuestra web tal y como se indica en el apartado “Cómo desactivar o eliminar las cookies”.

Qué tipos de cookies se utilizan y cuáles son sus finalidades

JAKINSAREA utiliza dos cookies:

Cómo desactivar o eliminar las cookies

Si la persona usuaria de cualquier tipo desea evitar que el navegador que utiliza, acepte las cookies, si quiere ser informada en cualquier momento en que se vaya almacenar una cookie en el dispositivo que utiliza para acceder a JAKINSAREA, o bien si desea eliminar las cookies de este dispositivo, deberá hacer los cambios necesarios en la configuración del navegador. Esta configuración está normalmente ubicada en las secciones "Ayuda" o "Opciones de Internet". Véanse los siguientes enlaces (estos enlaces están operativos en Noviembre de 2016, pero Osakidetza no puede garantizar que sean modificados o cambiados en un futuro, puesto que la información que en ellos se contiene, no depende de Osakidetza. Si cambiaran, las personas usuarias podrían encontrar la información actualizada, utilizando los buscadores de las webs principales de cada uno de los Navegadores indicados o buscando en un buscador de Internet la siguiente información: “Deshabilitar cookies en navegador” y, a continuación, escribiendo el navegador sobre el que se desee buscar la información) :

USO DE ENLACES

No está permitida la utilización de cualquier recurso técnico, lógico o tecnológico en virtud del cual, la persona usuaria de cualquier tipo de JAKINSAREA pueda beneficiarse, directa o indirectamente, con o sin lucro, de los contenidos de JAKINSAREA. Ninguna persona usuaria de cualquier tipo, podrá insertar en un sitio web, blog, foro o perfil de cualquier red social, un enlace, hiperenlace, vínculo, hipervínculo o similar que redireccione a URLs de contenidos de JAKINSAREA. Si Osakidetza detectara algún enlace de estas características que pudiera vulnerar las presentes Condiciones de Uso, estará plenamente legitimada para actuar, con el fin de eliminar ese enlace y, en su caso, ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes.

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

La normativa vigente se encargará, en su caso, de determinar las normas legales que deban regir y la jurisdicción que deba conocer de las relaciones entre Osakidetza y las personas usuarias de cualquier tipo de JAKINSAREA. Ello no obstante, en aquellos casos en los que dicha normativa vigente no prevea la obligación para las partes de someterse a un fuero determinado, Osakidetza y la persona usuaria de cualquier tipo, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

Enero de 2017